CURSUS MS Access 2014

 

 

 

Inleiding Practicum 1

Dit practicum is een eerste ervaring met Access. Omdat het ontwerpen van databases niet in eerste instantie het werk is van een bedrijfskundige, start je dit practicum met het werken met een bestaande database.

Access is een relationeel database pakket, een database management systeem. Wat een DBMS is kun je lezen in het bij deze cursus gebruikte boek. Maar daarnaast is internet een bron waaruit je eindeloos kunt putten. Veel computertermen kun je vinden in het computerwoordenboek (http://www.computerwoorden.nl/).

Zo kun je de volgende definities vinden, die je nodig zult hebben in dit practicum.

Database Een database is een soort elektronische kaartenbak waarin relevante gegevens voor organisaties centraal opgeslagen zijn. Denk hierbij aan patiënt gegevens in een ziekenhuis, leveranciersgegevens, artikelgegevens.
DBMS Een Database management systeem is een informatiesysteem waarin gegevens opgeslagen en gemuteerd kunnen worden zodat ze later informatie kunnen opleveren. Een geautomatiseerde DBMS is een programma waarmee je gegevens kunt opslaan en ophalen uit een computer.
Relationele DBMS een systeem dat informatie opslaat en ophaalt aan de hand van relaties.

 

Een informatiesysteem van een bedrijf bestaat uit veel verschillende soorten gegevens en informatie. Er moeten b.v. facturen naar klanten gestuurd worden met klantgegevens zoals het adres en naam van de klant, productgegevens zoals prijzen en omschrijvingen, en factuurgegevens zoals aantallen prijzen en totalen.

In een relationele database is het mogelijk om de relaties tussen de gegevens in de databases (gegevensbestanden) zo te definiëren dat deze gegevens samen te voegen zijn tot b.v. een factuur. Het voordeel hiervan is dat gegevens maar één keer ingevoerd hoeven te worden, om voor de verschillende toepassingen gebruikt te kunnen worden. Behalve voor de factuur zou het bedrijf alle klanten een brief kunnen sturen waarbij de adresgegevens uit een bestand gehaald worden.

Microsoft Access is zo'n relationeel database pakket waarmee relaties tussen verschillende bestanden goed te definiëren zijn.