CURSUS MS Access 2014

 

 

 

Inleiding practicum 3

In dit practicum ga je aan de slag als verkoopmedewerker Compusale. In die functie doe je verschillende handelingen, te beginnen met uitvoerende handelingen en eindigend met Management Informatie opvragen. Tijdens de uitvoerende handelingen moet je met het systeem makkelijk kunnen werken, dat wil zeggen gegevens kunnen selecteren en muteren en verkooptransacties uitvoeren. Handelingen verricht je zowel op formulieren als op tabellen.
Wil je meer specifieke informatie opvragen dan maak je meestal gebruik van Querys. In de vorige paragraaf heb je gezien hoe je gegevens uit meerdere tabellen kunt samenvoegen zodat die bijvoorbeeld te gebruiken zijn in een orderformulier. Je hebt ook gezien hoe je berekende velden kunt toevoegen aan een query. In dit practicum leer je onder andere hoe je bijvoorbeeld de totale omzet van een product per periode kunt berekenen. Daarvoor maak je gebruik van de totale Query. Kortom, een heel practisch practicum, met de moeilijkheden waar je tegenaan loopt als gebruikers van een geautomatiseerd systeem.