CURSUS MS Access 2014

 

 

 

Relaties.

In de vorige paragrafen hebben we gezien hoe het formulier opgebouwd is. Daarna hebben we de bestanden gemaakt. Uitgaande van het feit dat een klant meerdere verkooporder heeft, en dat een medewerkersnaam op meerdere verkooporders voorkomt. Daarnaast heeft iedere verkooporder meerdere verkooporder_regels, waarop de verschillende producten, aantallen en prijzen komen te staan. Een product komt voor op meerdere orderregels. Bij onderstaand "Verkooporder" formulier

hoort het onderstaande entiteit-relatiediagram.

Ga dit na.

Dit entiteit-relatiediagram gaan we inbrengen in Access. Dit doe je als volgt:

Sluit alle geopende tabellen, anders krijg je straks een foutmelding.

Ga in het lint naar "Hulpmiddelen voor databases". En klik op Relaties.

Je komt dan in een scherm waarbij alle tabellen gegeven worden.

Selecteer "klant", houd de shift toets ingedrukt en selecteer "Verkooporder_regel". Klik dan op toevoegen.

Je krijgt onderstaand scherm te zien.

Voor het overzicht herschikken we de tabellen door ze te verslepen, zodat we enigszins de vorm krijgen van het entiteit-relatiediagram.

De volgende stap is van tabel "Klant", het "Klantnr" te verslepen precies op "Klantnr" van de verkooporder.
Je krijgt dan onderstaand scherm

Zorg dat er tweemaal "klantnr" in staat. Klik daarna "Referentiele integriteit afdwingen" aan. Referentiele integriteit wil zeggen dat je in de verkooporder alleen klantnr kunt invullen die ook in het klanten bestand voorkomen. En dit is wel handig anders mis je adressen van je klanten om b.v. rekeningen naar toe te sturen.

Klik dan op "Maken" en je krijgt onderstaand scherm.

Indien je de pijl beginnend met een 1 en eindigend met (het oneindig teken) op je scherm ziet heb je de relatie goed gedefinieerd. Mocht het niet lukken om de relatie te definieren, dan heb je misschien al gegevens ingevoerd in de tabellen. Komen dezelfde gegevens dan niet voor in de tabel waarmee de relatie gemaakt wordt, dan is het niet mogelijk die relatie te maken. Verwijder dan eerst alle gegevens.

Maak vervolgens alle relaties zodat je het schema krijgt van het entiteit-relatiediagram of onderstaand scherm.

Heb je bovenstaand figuur, dan zijn de relaties goed gedefinieerd.

Ging het te snel bekijk onderstaande video