CURSUS MS Access 2014

 

 

 

Transactiebestanden

In de vorige paragraaf heb je het formulier geschetst. Bij dit formulier horen verschillende transactiebestanden.

Daar is ten eerste het verkooporderbestand.
Ga na dat het om de volgende velden gaat die in de tabel "Verkooporder" aangemaakt moeten worden.

Maak de tabel verkooporder volgens bovenstaande indeling. Bedenk dat het Ordernr van gegevenstype autoNummering moet zijn, want die waarde moet automatisch per order ingevoerd worden. Vergeet ook niet dit sleutelveld te maken.

Blijft over de tabel Verkooporder_regel.
De volgende velden moeten daarin aanwezig zijn. Ten eerste moet er een koppeling zijn met het ordernummer uit de verkooporder. Dan moet er per regel ingevuld worden het productnr en het aantal van die producten. Dat levert de volgende bestandsindeling.

Maak deze tabel ook aan.

Merk op dat het bedrag van het aantal producten keer de prijs, niet opgenomen is. Dit komt omdat het een berekend veld is. Steeds als bv het aantal verandert, moet het bedrag ook mee veranderen.

Dan is er nog een probleem. De sleutel van dit bestand bestaat uit twee velden. Technisch breng je deze sleutel aan door beide velden tegelijk te selecteren, en dan op Primaire sleutel te klikken.
Maar de reden dat het een tweeledige sleutel is, is omdat op een order meerdere producten kunnen staan. Dan komt in het regel bestand meerdere keren hetzelfde ordernummer voor als de order meerdere producten omvat. Maar een sleutel moet uniek zijn.

Onder alle tabellen heb je nu het volgende staan.