CURSUS MS Access 2014

 

 

 

Inleiding practicum 2

In dit practicum gaan we stap voor stap een orderverwerkingssysteem voor een computerzaak maken.

We beginnen met de stambestanden. Dit zijn tabellen in Access waarvan de gegevens in verhouding weinig veranderen. In het voorbeeld van de computerzaak zullen wij de stambestanden (tabellen) Medewerker, Klant en Artikel maken en vullen. Naar verhouding zullen er in deze bestanden weinig mutaties plaatsvinden. Anders is het met de transactiebestanden. Dit zijn de bestanden die bij een transactie, verkoop, factuur enz. gevuld worden.

Nadat de stambestanden gemaakt zijn, gaan we kijken hoe we deze tabellen makkelijk kunnen voorzien van gegevens. Hiervoor maken we formulieren.

Daarna gaan we kijken welke transactiebestanden we nodig hebben en maken deze aan.
Alle tabellen hebben op de een of andere manier met elkaar te maken. Dat "te maken hebben met" leggen we vast in relaties.

Zijn de relaties gedefinieerd dan gaan we kijken hoe we gegevens uit tabellen kunnen halen door gebruik te maken van Query's. We kijken welke query's er zijn en hoe en wanneer we er gebruik van maken.

Als laatste onderdeel, maar ook het lastigste, gaan we kijken hoe we al die gegevens uit meerdere tabellen kunnen combineren tot een formulier, het orderformulier waar gegevens uit alle tabellen gecombineerd op moeten komen te staan.